Vánoční přání

          Situace na pražském magistrátu ke konci roku 2015 se vymyká i těm nejabsurdnějším představám. Ti, kteří by měli poctivě sloužit svým voličům, se místo řešení nemalých a početných problémů hlavního města neustále hašteří a přetahují o vládu. Patrně ani rozdíl mezi službou veřejnosti a vládou nejsou schopni rozeznat.

          I mezi zastupiteli jsou lidé čestní, třebaže mnohdy pomýlení. Na ty je možné se obracet. Občan může podávat své podněty písemně či slovně přímo na zasedání zastupitelů. Je nutno se před zasedáním zastupitelstva písemně přihlásit a vyčkat výzvy.

          Politické hnutí SNOP má, na rozdíl od vedení magistrátu, odvahu rozsvítit vánoční stromečky veřejně. Což také na zasedání zastupitelů učinilo.

          Naše žádosti k projednání jsme 17. 12. 2015 přednesli jako vánoční přání.

          Petr Kučera vyzval zastupitele k projednání omezení změn územního plánu na nezbytné výjimky a pokud by se projednávaly, pak pod dohledem veřejnosti. Dále pak k projednání změny funkční plochy na pozemku č.k. 1236/1 v k.ú. Stodůlky z obytné na zeleň.

          Starosta Jiří Štyler vyzval zastupitele k projednání návrhu, aby starostové městských částí měli status obdobný pražského zastupitele. Je absurdní, aby starostové, kteří zastupují desítky tisíc občanů svých městských části, měli na zasedání zastupitelstva méně práv, než ti, kteří zastupují jakési partaje o jejichž charakteru už občané bohužel ztratili veškeré iluze.

          Dále byli zastupitelé vyzváni k zastavení tvorby Pražských developerských stavebních předpisů a k přípravě nového územního plánu v souladu se stavebním zákonem.

          Protože developerské řádění a parazitování na městské infrastruktuře dospělo tak daleko, že například velká oblast na jihovýchodě města zásobovaná z vodojemu Kozinec již má vážné potíže s připojováním na vodovodní potrubí, byli zastupitelé vyzváni, aby učinili urychlené kroky k nápravě.

          Přání by bylo možno vyslovit mnohem více. Nechme ale něco na Nový rok. Zatím jsme přání uzavřeli přáním zdraví a úspěchů do nového roku všem čestným zastupitelům. Totéž přejeme i našim čtenářům.

Jan Majer

SNOP 

SNOP - STODŮLECKÉ NOVINY 2015

STODŮLECKÉ NOVINY v pdf ZDE : 

Volte Sdružení Nezávislých Občanů Prahy, SNOP – 13

číslo 5 na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva městské části Prahy 13

 NEVOLTE POLITIKY, VOLTE SOUSEDY !

Politické hnutí Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 SNOP 13 má zájem na prosperující a vzkvétající Praze 13 a též na plně funkční radnici. Je to naše obec a je to i naše radnice. Ve volbách do zastupitelstva Prahy 13 jsou na naší kandidátce členové našich občanských sdružení, které dobře znáte z našich akcí proti developerské výstavbě na Praze 13 vedené Spolkem občanských sdružení Jihozápadního města, z.s. známe pod názvem SPOLEK 13.

 Bráníme výstavbě Západního města, výstavby pěti věžáků na Lužinách, Alfa mrakodrapů na metru Luka, Medox I a II na Vidoulích, svádíme bitvy o více parkovacích míst u nových staveb, o více zeleně o dětská hřiště a plochy pro mládež. Kontrolujeme stavby, aby developer stavbu nezvětšil oproti stavebnímu povolení. Několik staveb se na základě našich připomínek nerealizovalo. Stavební odbor na radnici je ovládán ODS a ČSSD za tiché podpory radního Panochy. Za posledních 8 let, kdy se účastní zástupci našich občanských sdružení všech developerských projektů, se kromě zastupitelů SNOP 13, tedy RNDr. Eriky Prausové a Libora Jirků účastnili pouze 3 zastupitelé jiných politických stran ve dvou územních řízení. Starosta Vodrážka se neúčastnil řízení ani jednou.

Můžeme prohlásit, že jsme jediní a zásadní oponenti developerské výstavby na Praze 13. Bez nás by byla Praha 13 zabetonovaná a volební kampaň ODS a ČSSD by byla mnohem intenzivnější. Není tajemstvím, že developeři vystaví mrakodrap, shrábnou zisk a zmizí. Pokud jim nikdo nebrání, stavbu zvětší nad jakoukoli únosnou míru. A politické strany obdrží tučný úplatek. Takto byla postavena dvojčata na Velké Ohradě, Západní město, Medox, hrůzná rekonstrukce obchodního centra Lužiny atd. Mnohá monstra jsou schválena radou tedy ČSSD a ODS a připravena k výstavbě. Lze připomenout stavbu v ul. Chalabalova, Alfa domy na metru Luka a výškové budova u OC Lužiny, mrakodrap na parkovišti vedle oční kliniky u kostela.

SNOP 13 podporuje SPOLEK 13.

RNDr. Erika Prausová, kandidátka do voleb do zastupitelstva Prahy 13

SNOP 13 se účastnil přebrání Prahy dne 11.9.2014 na pražském magistrátě v době konání zastupitelstva Prahy. Důvodem je také nesouhlas se zastavováním Prahy.

více zde : 


 

 

Dne 11.9.2014 na základě olomoučákovy výzvy přebral Ing. Jiří Štyler, lídr kandidátky SNOP Praha a Hnutí pro Prahu 11 od olomoučáka Prahu :
Pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
dovoluji si požádat některého z vás, k osvojení našeho návrhu prvního bodu do programu dnešního zastupitelstva, jako bod programu s názvem „Převzetí... Prahy“.
Právním důvodem je veřejná nabídka primátora Prahy Dr. Hudečka uveřejněná na každém rohu, cituji: „ Vracíme vám Prahu“ podpis Hudeček.
Dále cituji znění § 1740 odstavec 1 občanského zákoníku : Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Naše volební strana SNOP Praha nabídku přijímá a smlouva je tedy uzavřena. Praha je naše.

Občané, aktivisté, zkrátka Vy všichni, kterým záleží na Praze, přijďte vyjádřit svůj názor !

12.6. od 18 hodin na Mariánském náměstí před magistrát.


zde zděšená reakce dotčených develovepřů


Chceme veřejně poukázat na veletoče, které nám předvádí developerský pr...imátor Dr. Hudeček. Naším cílem je pranýřovat jednání na ZHMP dne 29.5. a s úmyslem připravit devastaci zelených území v Praze. Slunné počasí a bojovná nálada jsou zajištěny.
Očekáváme hojnou účast všech, kterým záleží na budoucnosti Prahy, těch, kteří jen nekecají, ale umí pro Prahu pracovat bez nároku na odměnu.

S přáním pěkného dne

www.snop-praha.cz


 

 

Budeme pracovat pro Vás a s Vámi. Společně se vrátíme ke kořenům politiky v tom správném slova smyslu. SNOP posílí informovanost a zapojí veřejnost do rozhodování. Občanská sdružení a spolky jdou do voleb, aby prosadili své vize.

 

 

Dne 20. května 2014 se konala demonstrace proti šledndrijánu na pražské radnici.

Na demonstraci se řeklo toto :

Jsme Sdružení nezávislých občanů Prahy.
V našich domovských městských částech bojujeme dlouhá léta jako občanská sdružení nyní spolky s nešvarem a šlendrijánem developerské výstavby, bojujeme proti likvidaci zeleně, za omezení dopravy.
Vidíte, že máme zástupce po celé Praze : SNOP Praha má spolupracující občanská sdružení v mnoha městských částech po obou březích Vltavy. 
Jsme přesvědčeni, že když si zvolíme konšely, tak se mají o Prahu starat a ne ji plundrovat, zadlužovat a odírat.

Dříve ve středověku se také šidilo a míry nedodržovaly, ale tresty byly rychlé a přísné.
Nyní se krade a loupí, tresty nepřicházejí a kdyžtak jsou mírné. Proto chceme dnes vyzkoušet, zda by staré zvyky seděly na nové pořádky.
Vrátíme se společně do doby, kdy byl nepoctivec odhalen, odsouzen a trest ihned vykonán. 
Zkusíme, zda by staré tresty slušely staronovým konšelům, tedy těm,  co rozhodují o Praze, o našem majetku, ale za naše peníze a slézají se zde :
Když na nehodné konšely nedosáhne současný zákon, alespoň je zmáčíme. 

Obžalovaný kumulovaný konšel.
Pták jeden původně celý modrý nyní zoranžovělý, s duhovým čírovým topem velikosti 9, zelenými brčky a třešničkami v zobanu.
Vycpaný je bankovkami a je jimi posedlý doma mu říkají kolibříku, nebo mazánku.

Kat, Bubeník, za středověku významné masmédium.
V soudní síni je médiím dovoleno natáčet, nutno vypnout mobilní telefony, nebo budou katem zmočeny.

Nyní zahájíme řízení : předávám slovo vrchnímu žalobci Jiřímu Štylerovi z Hnutí pro Prahu 11 s jeho žalobní jízdou.

Zločiny :

Opencard, P11
Key investment, P13
Územní plán, P12
Systém veřejného parkování, P13,
Pražské vodárenství, P5
Privatizace bytů, P17,
Dopravní podnik, P10,
Tunel Blanka, P13,
Develovepři, P11

Žalobce :
Obžalovávám politické strany, drahnou dobu vysedávající na Magistrátě a užívající postů konšelských.
Skutky, dříve popsané žalobci jsou dostatečnou matérií pro vznesení obžaloby. Tunel Blanka, příprava Územního plánu, Opencard, Dopravní podniky Key investment, Systém veřejného parkování, Pražské vodárenství, atd. a další a další kauzy nás přesvědčují, že politické strany nemají na magistrátě co dělat.
V nadcházejících komunálních volbách proto nevolte politické strany ale volte sousedy, ti mají stejné znalosti, které již předvedly v mnoha správních řízeních ve prospěch Vás, Vašich dětí a Vašich domovů.
My pracujeme z přesvědčení o správné věci, pracujeme ve svém volném čase, zdarma a zcela prokazatelně pro Váš prospěch.
Proto volte SNOP, prokazatelně jediné uskupení na Vaší straně.

Na základě těchto skutků navrhuji souhrnný trest pro konšely za tyto všechny partaje dříve i nyní na magoši pražském sedící, a to po pětkráte zmočení ve Vltavě. Obhájce těchto podlých a mrzkých činů se nenašel. Takto zní obžaloba pražských obyvatel. Navrhujeme ctěnému a váženému soudu vynést rozsudek: 5x zmočit ve Vltavě!!!!!!

Karlův most

Obžalovávám politické strany, drahnou dobu vysedávající na Magistrátě a užívající postů konšelských.
Skutky, dříve popsané žalobci jsou dostatečnou matérií pro vznesení obžaloby.
Tunel Blanka, příprava Územního plánu, Opencard, Dopravní podniky Key investment, Systém veřejného parkování, Pražské vodárenství, atd. a další a další kauzy nás přesvědčují, že politické strany nemají na magistrátě co dělat.
V nadcházejících komunálních volbách proto nevolte politické strany ale volte sousedy, ti mají stejné znalosti, které již předvedly v mnoha správních řízeních ve prospěch Vás, Vašich dětí a Vašich domovů.
My pracujeme z přesvědčení o správné věci, pracujeme ve svém volném čase, zdarma a zcela prokazatelně pro Váš prospěch.
Proto volte SNOP, prokazatelně jediné uskupení na Vaší straně.

Na základě těchto skutků navrhuji souhrnný trest pro konšely za tyto všechny partaje dříve i nyní na magoši pražském sedící, a to po pětkráte zmočení ve Vltavě. Takto zní obžaloba pražských obyvatel. Navrhujeme ctěnému a váženému soudu vynést rozsudek: 5x zmočit ve Vltavě!!!!!!

Na základě žaloby vyslyšte rozsudek : povstaňte : 

Pták jeden původně celý modrý nyní strachem zoranžovělý, s duhovým čírovým topem velikosti 9, zelenými brčky a třešničkami u zobanu.
Vycpaný je bankovkami a je jimi posedlý.
Doma mu říkají kolibříku, nebo mazánku. Odsuzuji tě k trestu zmočením.
Kate 5x zmoč ptáka konšela ve Vltavě.

Nyní vyslechněte, kterak bude trest zmočením vykonán : K trestu odsouzený konšel do koše sednouti bude vnucen a tu se bude jednati tak, jako by se voda s vokovem ze studně nahoru vážila. Pustivše koš mnohokráte dolů do takové hloubky řeky Vltavy, až se v něm sedící konšel hodně zmočí a jen mu hlava z vody vykoukávati bude, napotom se táhnouti nahoru a za chvilku spouštěti se zase tím způsobem vší vervou v vodu Vltavskou ráčiti bude.

 

Trest vykonán, všichni se poučte a připoutejte se !

Sborem všichni : SNOP ! SNOP ! SNOP ! 

a teď ke Glaubicům.

 

Vážené sousedky, ctění sousedé,

dovolujeme si Vás pozvati k účasti na obnově staropražských tradic.

Řada konšelů města pražského koná nepoctivě, pročež skutky jejich odsouzeny dosud nejsou, proto vyžádal si lid pražský

ZMOČENÍ  NEPOCTIVÝCH  KONŠELŮ

V ŘECE VLTAVĚ Z MOSTU KARLOVA

dne 20.5.2014 od 17:00 na Mariánském náměstí 

od 18:00 na Karlově mostě u věže Staroměstské

17.00         řeči obžalovací na Mariánském náměstí

17.40          přesun jmutých konšelů na Karlův most

18.05          vyhlášení rozsudků na mostě Karlově

18.10          vykonání souhrnných ortelů zmočením konšelů

18.30          sklizení nářadí katovského

 Hojná účast předpokládána. Vstup volný.

 

SNOP a další Spolky na Vaší straně

 

Kterak bude trest zmočením vykonán.

K trestu odsouzený konšel do koše sednouti bude vnucen a tu se bude jednati tak, jako by se voda s vokovem ze studně nahoru vážila. Pustivše koš mnohokráte dolů do takové hloubky řeky Vltavy, až se v něm sedící konšel hodně zmočí a jen mu hlava z vody vykoukávati bude, napotom se táhnouti nahoru a za chvilku spouštěti se zase tím způsobem vší vervou v vodu Vltavskou ráčiti bude.

 

za sjednocené spolky občanské Velké Prahy

Petr Kučera                                                                             Jiří Štyler

 PROGRAM DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014

Občanské politické hnutí

Sdružení nezávislých občanů Prahy 13

SNOP 13

WWW.SNOP13.CZ

Spolupracujeme s občanskými sdruženími zastřešenými

Spolkem občanských sdružení Jihozápadního města, o.s.

SPOLEK 13

WWW.SPOLEK13.CZ

Hlavními cíli politického hnutí občanů SNOP 13 jsou: omezit kriminalitu a korupci, vyřešit dopravní problémy a postavit domov pro seniory na Praze 13

 

Celý text zde

SNOP 13 Volební program do voleb 2014

Kultura, sport, zdravotnictví a sociální služby

28.04.2013 23:13
Prosadíme výstavbu domova pro seniory. Podpořit finančně a organizačně činnosti neziskových organizací a sdružení v rámci místní komunity (KC, Bethel, hudební skupiny atd.). Propojit ústavní a domácí péči. Rozšířit stávající pečovatelské služby. Vytvořit odlehčovací služby. Podpořit klubové...

Korupce, státní správa

28.04.2013 23:12
Veškeré informace o zadávání veřejných zakázek budou zpřístupněny na internetu. Výběr členů výběrových komisí, jejich jednání a hodnocení bude veřejné. Složení členů výběrových komisí bude provedeno losem pod dohledem veřejnosti a členové komisí budou i z řad občanů Prahy 13. Každý radní bude...

Školství

28.04.2013 23:11
Provádět výběrová řízení na funkce ředitelů škol a podobných institucí transparentně a pod veřejnou kontrolou. Projednávat výroční zprávy jednotlivých škol a institucí veřejně a veřejně hodnotit práci ředitelů škol zastupitelstvem obce. Otevřít další střední a vysoké školy na Praze 13, vytvořit...

Životní prostředí

28.04.2013 23:10
Radnice zřídí veřejně přístupnou komisi zastupitelstva pro životní prostředí, kde se budou veřejně projednávat veškeré náměty týkající se životního prostředí. Členy komise budou občanská sdružení i jednotliví občané. Komise bude mít přesah do územního plánování, stavebních řízení a dopravních...

Územní plán

28.04.2013 23:10
Vypracovat regulační plány na každou zastavitelnou plochu Prahy 13. Bez regulačních plánů nedovolit, kromě individuální zástavby, žádnou stavbu. Zřídit výbor územního rozvoje za účasti veřejnosti a občanských sdružení. Aktivně informovat veřejnost o připravovaných stavbách prostřednictvím TV13,...

Doprava

28.04.2013 23:07
Zřídit veřejně přístupný výbor dopravy Zastupitelstva P13, na kterém se budou veřejně projednávat veškeré náměty na dopravu. Členy výboru budou též zástupci občanských sdružení a přizvaní odborníci. Úkolem výboru dopravy bude, mimo jiné, vyhodnocování výběrových řízení  za účasti veřejnosti...

Bezpečnost

28.04.2013 23:05
Prosazovat zrušení provozování heren, výherních automatů a videoterminálů na Praze 13. Provádět  prevenci v oblasti užívání  drog a omamných látek, nadužívání alkoholu a s touto problematikou spojenou kriminalitou (vandalismus, krádeže, loupeže a přepady). Protidrogovou prevenci...