Bezpečnost

28.04.2013 23:05
 1. Prosazovat zrušení provozování heren, výherních automatů a videoterminálů na Praze 13.
 2. Provádět  prevenci v oblasti užívání  drog a omamných látek, nadužívání alkoholu a s touto problematikou spojenou kriminalitou (vandalismus, krádeže, loupeže a přepady). Protidrogovou prevenci řešit ve spolupráci se školami.
 3. Zavedení trvalé funkční  policejní stanice na Velké Ohradě s celodenní  pochůzkovou službou.
 4. Zkvalitnit osvětlení veřejných prostranství zejména ve vnitroblocích sídliště Velká Ohrada, na spojovací cestě mezi Lužinami a Velkou Ohradou, v oblasti stanice metra Luka a dále dle aktuálních potřeb.
 5. Zlikvidovat husté keřové porosty, které umožňují úkryt skupinkám mládeže páchající trestné činnosti, zejména ve vnitroblocích, kde ještě neproběhla revitalizace a v oblasti Stodůleckých rybníčků.
 6. Zajistit pravidelný úklid odhozených injekčních stříkaček, odpadků na všech dětských hřištích a sportovištích zejména v okolí ZŠ Brdičkova a Velké Ohrady a to zodpovědnými správci i z řad občanů Prahy 13.
 7. Rozšiřovat  městský bezpečnostní kamerový systém dle schváleného projektu s úpravami na základě provozních zkušeností a připomínek občanů.
 8. Aktivním přístupem k menšinovým komunitám podporovat jejich bezproblémové soužití s většinovou společností. Podporovat občanské iniciativy s programem resocializace mládeže.
 9. Netolerovat vznik problémových uskupení kriminálního charakteru. Zajistit systém preventivních informací kriminální činnosti. Zajistit bezprostřední zveřejnění preventivních informace a hlášení kriminální činnosti. Pořádat semináře k opatřením pro zvýšení bezpečnosti obyvatel.
 10. Podílet se na rozšíření Obecně závazné vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
 11. Prosadit důslednou kontrolu zastaváren a výkupen kovů. Každý výkup musí být přesně evidován.