Korupce, státní správa

28.04.2013 23:12
 1. Veškeré informace o zadávání veřejných zakázek budou zpřístupněny na internetu.
 2. Výběr členů výběrových komisí, jejich jednání a hodnocení bude veřejné.
 3. Složení členů výběrových komisí bude provedeno losem pod dohledem veřejnosti a členové komisí budou i z řad občanů Prahy 13.
 4. Každý radní bude vyzván k předložení majetkového přiznání k prokázání původu příjmů a majetku.
 5. Zabráníme ujednání obchodního tajemství a zákazu zveřejňování  ve smlouvách, které radnice uzavírá, a naopak tyto smlouvy zveřejníme.
 6. Námi nominovaní kandidáti podepíší etický kodex, zabraňující střetu soukromého a veřejného zájmu.
 7. Redakční rady STOP, TV13 a internetových stránek rozšířit o zastupitele všech politických stran,  občanských sdružení,  obyvatel, i různých národnostních menšin.
 8. Snížit výdaje ve veřejných zakázkách kritickým hodnocením a férovou soutěží.
 9. Zveřejnit informace o veškerých dotacích poskytovaných z rozpočtů MČ P13 a magistrátu.
 10. Pořádat otevřená výběrová řízení na vrcholné pozice v Prahou 13 ovládaných firmách a ve zřizovaných organizacích.
 11. Zajistit, aby se radnice při veřejných jednáních chovala k pozvaným občanům jako k váženým hostům včetně odpovídajícího pohoštění.