Kultura, sport, zdravotnictví a sociální služby

28.04.2013 23:13
 1. Prosadíme výstavbu domova pro seniory.
 2. Podpořit finančně a organizačně činnosti neziskových organizací a sdružení v rámci místní komunity (KC, Bethel, hudební skupiny atd.).
 3. Propojit ústavní a domácí péči. Rozšířit stávající pečovatelské služby. Vytvořit odlehčovací služby. Podpořit klubové činnosti seniorů, a to nikoliv jen před volbami.
 4. Omezit na únosnou míru kouření v restauracích i na frekventovaných veřejných prostranstvích. Finančně podpoříme neziskové organizace působící v oblasti protidrogové prevence.
 5. Vybudovat sportovní areál pro všechny skupiny obyvatel.
 6. Zřídit stálé úklidové skupiny, které se budou za úplatu starat o čistotu a pořádek přidělených lokalit nebo objektů a tím přispět k zaměstnanosti.
 7. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi zřídit více cenově dostupných jídelen pro důchodce a sociálně slabší spoluobčany.
 8. Prodloužit otevírací doby sportovních a kulturních zařízení. Rozšířit činnost stávajících zařízení. Budovat nová zařízení využitelná i pro seniory.
 9. Rozšířit nabídku a zvýšit kvalitu služeb zdravotní a sociální péče.
 10. Zajistit nájemní bydlení, které musí poskytovat právně jednoduchou formu umožnit bydlení pro tu část obyvatel, kteří v dané životní situaci nejsou schopni nebo si nechtějí zajišťovat vlastní byt. Nájemní bydlení musí sloužit také pro sociálně či zdravotně znevýhodněné občany a jejich rodiny. 
 11. Zřídit chráněné bydlení pro klienty s mentálním postižením (Diakonie, Česká katolická charita).
 12. Zajistit hospic.
 13. Zajistit krizové a sociální bydlení pro sociálně slabší a znevýhodněné vrstvy obyvatel azylové bydlení/noclehárna pro bezdomovce, alkoholiky a toxikomany.