PROGRAM DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014

28.04.2013 22:49

Občanské politické hnutí

Sdružení nezávislých občanů Prahy 13

SNOP 13

WWW.SNOP13.CZ

Spolupracujeme s občanskými sdruženími zastřešenými

Spolkem občanských sdružení Jihozápadního města, o.s.

SPOLEK 13

WWW.SPOLEK13.CZ

 

Hlavními cíli politického hnutí občanů SNOP 13 jsou: omezit kriminalitu a korupci, vyřešit dopravní problémy a postavit domov pro seniory na Praze