Školství

28.04.2013 23:11
 1. Provádět výběrová řízení na funkce ředitelů škol a podobných institucí transparentně a pod veřejnou kontrolou.
 2. Projednávat výroční zprávy jednotlivých škol a institucí veřejně a veřejně hodnotit práci ředitelů škol zastupitelstvem obce.
 3. Otevřít další střední a vysoké školy na Praze 13, vytvořit rovnováhu v příležitostech pro státní a soukromé školy. Současný deficit činí 3000 míst, při plánovaném nárůstu 40 tis. obyvatel plánovaného „Západního města“ bude potřeba dalších 6600 míst.
 4. Zvýšit kvalitu a vybavení školních zařízení, za předpokladu stejného přístupu státních a soukromých škol.
 5. Zřídit výbor školství veřejně přístupný, kde se budou veřejně projednávat veškeré náměty na školství, členy výboru budou i zástupci občanských sdružení.
 6. Zřídit programy celoživotního vzdělávání. Spolupracovat se školami při realizaci doplňkových vzdělávacích programů a aktivit pro děti i dospělé (ekologická výchova, protidrogová prevence apod.).
 7. Zřídit pedagogicko-psychologickou poradnu ve všech školách.
 8. Zvýšit kvalitu vybavení školních zařízení, za předpokladu stejného přístupu státních a soukromých škol.
 9. Rekonstrukce školních hřišť a sportovních areálů, zajistit přístup ke sportu i neorganizovaným sportovcům. Podpořit vhodné využívání nevyužitých prostor školních budov a to za stejných podmínek jako pro ostatní, informace o obsazení všech zařízení obce zveřejňovat.
 10. Podpora rozvoje činnosti školních klubů.
 11. Podpora individuální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.