Životní prostředí

28.04.2013 23:10
  1. Radnice zřídí veřejně přístupnou komisi zastupitelstva pro životní prostředí, kde se budou veřejně projednávat veškeré náměty týkající se životního prostředí. Členy komise budou občanská sdružení i jednotliví občané. Komise bude mít přesah do územního plánování, stavebních řízení a dopravních řešení.
  2. Zjednodušit a zpřístupnit postupy při zateplování domů s využitím dotací a s efektivní  podporou radnice Prahy 13.
  3. Rozšiřovat a propojovat zelené plochy tak, aby tvořily souvislé rekreační plochy. Radnice Prahy 13 musí hrát aktivní roli ve všech pozemkových převodech směřujících k tomuto cíli.
  4. Zvýšit občanskou povědomost o systémech centrálního vytápění. Radnice pak bude ve spolupráci s informovanými občany a odborníky prosazovat optimální řešení nutné modernizace. Zohlednit je třeba bezpečnost systému, znečistění ovzduší, a náklady.  Pro řešení je třeba v předstihu zajistit územní rezervy.
  5. Vyloučit přelety letadel na Ruzyňské letiště přes hustě osídlené obytné čtvrti. Radnice bude v tomto smyslu aktivně spolupracovat s občanskými a správními iniciativami. Na začátek je třeba zajistit pravdivou a úplnou informovanost občanů.
  6. Zajistit častější odvozy velkoobjemových kontejnerů. Rekultivovat černé skládky.
  7. Nová výstavba musí mít zeleň dimenzovanou úměrně vysoké hustotě obyvatel. Nedovolovat kácení zdravých stromů. Stromy s obvodem nad 18 cm administrativně chránit.
  8. Radnice se bude řídit principy udržitelného rozvoje území a snižování energetické náročnosti. Zodpovědně bude podporovat alternativní zdroje energie.
  9. Radnice bude podporovat a realizovat projekty ekologické výchovy a vzdělávání.
  10. Radnice bude postihovat pejskaře neuklízející psí exkrementy a vybuduje tzv. psí parky určené pro volné pobíhání a venčení psů.